http://www.bestride.ro http://www.inmatriculat.ro http://no2studio.ro http://simag.ro
Tiparele feminităţii

Tiparele feminităţii

Autor : Alexandru Dăscălescu

Drepturile omului, discriminarea de orice tip sau egalitatea între cele două sexe, au reprezentat intotdeauna subiecte importante în istoria şi evoluţia societăţii. În acest context, un rol decisiv îl au de pildă educaţia, sistemul de valori şi credinţe, dar şi traiectoria isotrică a umanităţii dată de diferite evenimente care le-au impregnat şi asociat într-o anumită manieră în mentalitatea şi comportamentul oamenilor.

Referitor la femeie, atât ca fiinţă şi entitate activă la viaţa politică, socială, culturală, cât şi la rolul ei în raport cu bărbaţii, există o lucrare elaborată de Simone de Beauvoir.

Cartea intitulată „Al doilea sex” (Le Deuxième sexe, 1949) , prezintă şi analizează femeia din stadiul copilăriei până la maturitate şi ulterior bătrâneţe. Sunt prezentate evoluţiile la nivel sentimental, psihologic şi comportamental al acesteia, în funcţie de diferiţi factori contextuali care o influenţează în acest sens.

Mărturiile diferitelor personaje incluse în carte, ce au nivele diferite de viaţă şi experienţe care le-au conturat bagajul emoţional, fac prezentarea şi dezbaterea subiectului accesibilă publicului.

Prejudecăţile şi disliturghiile societăţii, dar şi stereotipizarea rolului femeii wordpress în diferitele specializări, confirmă ipoteza existenţei rasismului faţă de sexul feminin. Tragedii puerile, false entuziasme, bizarerii şi abandonuri  emoţionale reprezintă etapa care marchează trecerea de la infantilitate la maturitate. Atunci, personalitatea, mentalitatea şi atitudinea capătă contur, într-un ambient influenţat de aspectele psiho-demografice ale diverselor personaje.

O diversitate de întrebări privind orientarea sexuală a femeilor, a actului de reproducere, a modului în care sunt percepute de societate, faţă de rolul şi capacitatea lor de a se adapta diferitelor cerinţe, cresc intensitatea textului.

Transpunerea unor situaţii reale şi descrierea lor într-un mod cât mai natural şi simplu, crează cititoarelor senzaţia de familiarizare, regăsire şi identificare cu emoţiile, stările şi trăirile personajelor. La rândul lor, bărbaţilor li se oferă posibilitatea de a cunoaşte femeia dintr-o perspectivă diferită (şi poate mai profundă, analitică) în ceea ce priveşte evoluţia şi etapele dezvoltării personalităţii şi mentalităţii ei.

Evident, bagajul experimental şi elementele contextuale sunt cele care pot schimba şi adapta toate aceste caracteristici într-o manieră mai amplă sau mai simplă, în funcţie de gradul importanţei acestuia.