http://www.bestride.ro http://www.inmatriculat.ro http://no2studio.ro http://simag.ro

Peste 100 de membri ai Parlamentului au semnat o nouă Lege a Voluntariatului în România

După 3 ani de consultări publice cu peste 500 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din întreaga țară, noul proiectul legislativ privind activitatea de voluntariat în România a fost asumat politic și introdus în procedură parlamentară.

Inițiativei deputatului Mihai Sturzu s-au alăturat peste 100 de membri ai Parlamentului din toate formațiunile politice, și împreună și-au asumat un proiect legislativ ce aduce modificări importante activității voluntarilor din România și a organizațiilor care lucrează cu voluntari. Impactul acestui proiect legislativ nu este doar asupra sectorului neguvernamental, ci și asupra pieței muncii și a dezvoltării sociale și profesionale a persoanelor care se implică în astfel de activități.

Proiectul de lege provine din sectorul neguvernamental, reflectă nevoile și răspunde provocărilor organizațiilor care lucrează cu voluntari din întreaga țară. În perioada 2009-2012 Federația VOLUM – Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România a ințiat sau a participat la dezbateri publice pe tema acestui proiect legislativ alături de organizații neguvernamentale din țară, instituții publice și companii. Federația VOLUM este una din cele mai mari federații de ONG-uri din România cu reprezentativtate națională, având în componența sa 54 de organizații neguvernamentale din în treaga țară care mobilizeaza anual peste 17 000 de voluntari.

Propunerea legislativă aduce 3 modificări importante, ce reprezintă o evoluție importantă pentru mișcarea de voluntariat din România:

1) Reglementarea obligatorie a relației dintre voluntar și organizația gazdă printr-un contract cadru în formă scrisă, înregistrat în evidența organizației gazdă. Argumentele acestei prevederi sunt evitarea muncii la negru sau a altor forme abuzive de implicare, stabilirea clară a responsabilităților ambelor părți și evitarea încheierii altor forme contractuale (de muncă, civile etc) în scopul desfășurării activitaților de voluntariat, sau identificarea în mod greșit cu acestea.

2) Recunoaşterea voluntariatului ca experiența profesională. Aceasta prevedere este implementată deja în majoritatea statelor membre Uniunii Europene și se referă la recunoașterea experienței de voluntariat ca experiență profesională de către angajatori. Aceasta nu înseamnă vechime în muncă, și nu se referă la includerea voluntariatului în sistemul de asigurări sociale sau în sistemul de pensii. Creșterea angajabilității tinerilor și a tuturor categoriilor de vârstă este un rezultat direct vizat de această prevedere.

3) Acordarea de către organizația-gazdă a unui certificat de competențe dobândite prin voluntariat, la cererea voluntarului. Certificatul conține 8 competențe cheie preluate din Cadrul Național și cel European al calificărilor și este similar cu certificatul de tip youthpass. În 2011, cu ocazia Anului European al Voluntariatului, a existat un grup de lucru de experți din mai multe domenii care au creat un astfel de certificat, și un ghid de recunoaștere a competențelor. La acest moment, certificatul este pilotat de organizații neguvernamentale din întreaga țară cu rezultate foarte bune.

Proiectul de lege este armonizat european, are suportul Centrului European de Voluntariat – organizație care se ocupă de realizarea politicilor publice în domeniul voluntariatului la nivel european, și cuprinde prevederi ce există deja în majoritatea statelor membre Uniunii Europene. Acesta vizează cu precădere recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională și dezvoltarea unui sistem de recunoaştere a competenţelor dobândite prin activităţi de voluntariat acceptate de sectorul neguvernamental, de sistemul formal de învăţământ şi de piaţa angajatorilor privaţi și publici. Propunerile aduse își propun să exploateze astfel la maxim potenţialul voluntariatului ca formă de dezvoltare personală și profesională a tinerilor, învăţare pe tot parcursul vieţii şi îmbătrânire activă.

Sursa: http://www.federatiavolum.ro